מדרגות ורצפת בטון מוחלק דקורטיבי

דוגמאות נוספות לעבודות שלנו ניתן לראות בגלריית העבודות

Go to link