אדריכלית: אפרת זילברמן

השביל החיצוני מבטון אדריכל נוף: איתמר עיצוב בנוף