אדריכלית: אפרת זילברמן

הכניסה מרוצפת בבטון אדריכל נוף: איתמר עיצוב בנוף