חנות טולמנ'ס אלסי

צילום: עמית גרון עיצוב ברצפת בטון מושלמת מעצב: רפאל נבות