אדריכל: גיל גרוסמן

צילום: איתי סיקולסקי ריצוף בטון במבט על מתוך הספר אדריכלים/בתים