אדריכלית: אילת שמש

צילום: מושי גיטליס בית בהוד השרון