אדריכלית: גלית דיין רביב

צילום: עודד סמדר סלון מעוצב בתל אביב