אדריכלית: נגה פאוסט

אמבטיה מבטון הטובלת באור מהחלון המדהים