אדריכל פנים: אלדד מיטלמן

רצפת המטבח הינה חלק אינטגרלי מרצפת הבטון היוקרתי השולטת בבית