אדריכלית: גלית דיין רביב

צילום: עודד סמדר מבט למטבח