אדריכלית: פנינה רימון

צילום: עוזי פורת רצפת בטון אפורה במבט על