אדריכל פנים: אלדד מיטלמן

הנוף הירוק שנפרש כהמשך לרצפת הבטון האפורה