בטון לבן

The first building in Brazil by Álvaro Siza

White Concrete House;  www.mymodernmet.com

פיצו קדם, בטון לבן - חברת פלס     

דנה אוברזון, בטון לבן - חברת פלס

The Jubilee Church in Rome 

White Concrete Roof; www.whiteearth.org

White Concrete House; www.mymodernmet.com

דנה אוברזון, בטון לבן - חברת פלס